Tăng Ga – Phúc Bồ (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Pb Nation,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tăng Ga.
Tác giả: Phúc Bồ
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Pb Nation,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: