Tại vì sao (Yuki Huy Nam) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tại vì sao
Tác giả: Yuki Huy Nam
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: