Sweater Weather (Ukulele) – The Neighbourhood (Điệu Slow) – Hợp âm Eb – The Neighbourhood,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sweater Weather (Ukulele).
Tác giả: The Neighbourhood
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Eb
Ca sỹ trình bày: The Neighbourhood,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: