Sương lạnh chiều đông (Mạnh Phát) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sương lạnh chiều đông
Tác giả: Mạnh Phát
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Sương Lạnh Chiều Đông – Mạnh Phát (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Lệ Quyên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sương Lạnh Chiều Đông.
Tác giả: Mạnh Phát
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Lệ Quyên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: