Stirring Emotion – Teresa Teng (chọn điệu) – Hợp âm Am – Teresa Teng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Stirring Emotion.
Tác giả: Teresa Teng
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Teresa Teng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: