Steven And The Stevens – NA (chọn điệu) – Hợp âm D – Quân Keyboard,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Steven And The Stevens.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Quân Keyboard,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: