Shalala lala (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Shalala lala
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: