Sao Đổi Ngôi – Đan Trường – Nhạc Ngoại Lời Việt (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Đan Trường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Sao Đổi Ngôi – Đan Trường.
Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Đan Trường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: