Rock Bottom – UFO – UFO (chọn điệu) – Hợp âm F – UFO,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Rock Bottom – UFO.
Tác giả: UFO
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: UFO,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: