Riêng Tư – Phan Mạnh Quỳnh (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Oanh Tiny,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Riêng Tư.
Tác giả: Phan Mạnh Quỳnh
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Oanh Tiny,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: