Rạng Rỡ Việt Nam – Quang Vinh (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Various Artists,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Rạng Rỡ Việt Nam.
Tác giả: Quang Vinh
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Various Artists,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: