Quà cưới cho em (Tuấn Hải) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quà cưới cho em
Tác giả: Tuấn Hải
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: