Qua bến đò Quan (Thái Cơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Qua bến đò Quan
Tác giả: Thái Cơ
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: