Phận đời công nhân (Trương Phi Hùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Phận đời công nhân
Tác giả: Trương Phi Hùng
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: