Not Today – Me Before You Soundtrack (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Imagine Dragons,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Not Today.
Tác giả: Me Before You Soundtrack
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Imagine Dragons,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: