Những lời này cho em (Trúc Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Những lời này cho em
Tác giả: Trúc Phương
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Những Lời Này Cho Em – Trúc Phương (Điệu Bollero) – Hợp âm Am – Chế Linh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Những Lời Này Cho Em.
Tác giả: Trúc Phương
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Chế Linh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: