Những buổi chiều vàng (Nhạc Ngoại) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Những buổi chiều vàng
Tác giả: Nhạc Ngoại
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: