NHỚ NGƯỜI KHÔNG THỂ QUÊN – Ns DC Tâm


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: NHỚ NGƯỜI KHÔNG THỂ QUÊN Sáng tác: Ns DC Tâm Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm NHỚ NGƯỜI KHÔNG THỂ QUÊN    Hợp âm dạo: [Cm] | [Cm] | [Cm] | [Bb] | [Dm] [Gm] | [Cm7] | [F] | [Dm] | [Gm] …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: