Nhịp yêu (Đỗ Tuấn Hùng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhịp yêu
Tác giả: Đỗ Tuấn Hùng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhịp Yêu – Đỗ Tuấn Hùng (Điệu Ballad) – Hợp âm F – Mờ Naive,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhịp Yêu.
Tác giả: Đỗ Tuấn Hùng
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Mờ Naive,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: