Người Việt Nam yêu đất nước Việt Nam (Anh Thúy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người Việt Nam yêu đất nước Việt Nam
Tác giả: Anh Thúy
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: