Người tình đầu (Hà Thái Hoàng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người tình đầu
Tác giả: Hà Thái Hoàng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: