Người mua vui (Cao Tùng Anh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người mua vui
Tác giả: Cao Tùng Anh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: