Ngẫu hứng lý ngựa ô (Trần Tiến) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ngẫu hứng lý ngựa ô
Tác giả: Trần Tiến
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô – Trần Tiến (Điệu Chachacha) – Hợp âm Em – Phạm Anh Khoa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô.
Tác giả: Trần Tiến
Điệu nhạc: Điệu Chachacha
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Phạm Anh Khoa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: