New Soul – Yael Naim (Điệu Disco) – Hợp âm C – Yael Naim,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

New Soul.
Tác giả: Yael Naim
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Yael Naim,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: