New Americana – Halsey (Điệu Ballad) – Hợp âm F – Halsey,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

New Americana.
Tác giả: Halsey
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Halsey,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: