Nếu ta còn yêu nhau (无情的情书) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Quang Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nếu ta còn yêu nhau (无情的情书)
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Quang Huy
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: