Nếu muốn rời xa (Hoàng Lê sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nếu muốn rời xa
Tác giả: Hoàng Lê sơn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: