NẾU EM CÒN TỒN TẠI – Ns Trịnh Đình Quang


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: NẾU EM CÒN TỒN TẠI Sáng tác: Ns Trịnh Đình Quang Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm NẾU EM CÒN TỒN TẠI   Intro: [Cm] | [Cm] | [Gm] | [Gm] | [G#] | [Cm] | [G#] | [Gm]   [Gm] | [Cm] | …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: