Này Em Ơi – Mc 12 (chọn điệu) – Hợp âm Em – Mc 12,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Này Em Ơi.
Tác giả: Mc 12
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Mc 12,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Này Em Ơi – Tùng (Điệu Disco) – Hợp âm A – Tùng,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Này Em Ơi.
Tác giả: Tùng
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Tùng,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: