Nắm tay nhau du ngoạn nhân gian (携手游人间) (Nhạc Hoa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nắm tay nhau du ngoạn nhân gian (携手游人间)
Tác giả: Nhạc Hoa
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: