Mushup Tìm Lại Giấc Mơ Anh Cứ Đi Đi Chuyện Như Chưa Bắt Đầu – Nhiều Ca Sĩ (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Tí Teo,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mushup Tìm Lại Giấc Mơ Anh Cứ Đi Đi Chuyện Như Chưa Bắt Đầu.
Tác giả: Nhiều Ca Sĩ
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Tí Teo,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: