Mushup Làm Người Yêu Anh Nhé – Giá Như Anh Lặng Im – Đếm Ngày Xa Em – Nguyên Jenda (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Nguyên Jenda,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mushup Làm Người Yêu Anh Nhé – Giá Như Anh Lặng Im – Đếm Ngày Xa Em.
Tác giả: Nguyên Jenda
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Nguyên Jenda,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: