Mushup Có Khi Nào…mình…gạt Đi Nước Mắt…của Ngày Hôm Qua – Lực Acoustic (Điệu Slow Rock) – Hợp âm Am – Lực Acoustic,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mushup Có Khi Nào…mình…gạt Đi Nước Mắt…của Ngày Hôm Qua.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Slow Rock
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Lực Acoustic,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: