Muốn quên một người (Phan Mạnh Quỳnh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Muốn quên một người
Tác giả: Phan Mạnh Quỳnh
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: