Mưa tuyết (冰雨) (Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Mưa tuyết (冰雨)
Tác giả: Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: