Mưa Anh Nhớ – M & Mr.C – M & Mr.C (chọn điệu) – Hợp âm Am – M & Mr.C,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mưa Anh Nhớ – M & Mr.C.
Tác giả: M & Mr.C
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: M & Mr.C,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: