Một Thoáng – FujjBui (Điệu Fox) – Hợp âm C – Vy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Một Thoáng.
Tác giả: FujjBui
Điệu nhạc: Điệu Fox
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Vy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: