Một hình dung (Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một hình dung
Tác giả: Jimmii Nguyễn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: