Lý Do Yêu – Nguyễn Tiến Đức (Điệu Pop) – Hợp âm G – Ngọc Hiếu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lý Do Yêu.
Tác giả: Nguyễn Tiến Đức
Điệu nhạc: Điệu Pop
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Ngọc Hiếu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: