Lodi – C.C.R (chọn điệu) – Hợp âm G – C.C.R,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lodi.
Tác giả: C.C.R
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: C.C.R,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: