LÍNH ĐẢO MÙA XUÂN – Trương Quý Hải


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: LÍNH ĐẢO MÙA XUÂN Sáng tác: Trương Quý Hải Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) Hợp âm LÍNH ĐẢO MÙA XUÂN Hợp âm dạo: [Em] | [A] | [A] | [Em] | [Em] [A] | [A] | [Em] | [Em] | [A] | [A] | [B] | [B] Bập …

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: