Lại Đây Người Yêu – Lê Đức Long (chọn điệu) – Hợp âm Em – Dạ Nhật Yến,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lại Đây Người Yêu.
Tác giả: Lê Đức Long
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Dạ Nhật Yến,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: