Không Thể Ngừng Nhớ – Vũ ngọc bích (chọn điệu) – Hợp âm C – Lê Vũ Bình,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Không Thể Ngừng Nhớ.
Tác giả: Vũ ngọc bích
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Lê Vũ Bình,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: