I Don't Care – Hoàng Tôn – Nguyễn Hoàng Tôn (Điệu Ballad) – Hợp âm A – Hoàng Tôn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

I Don't Care – Hoàng Tôn.
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tôn
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Hoàng Tôn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: