Huyền cầm (Khúc Dương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Huyền cầm
Tác giả: Khúc Dương
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: