Hotline Bling – Drake (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Drake,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hotline Bling.
Tác giả: Drake
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Drake,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: