Hao Xiang Ni (Lời Việt) – Ukulele – Joyce Chu (Điệu Disco) – Hợp âm F – Joyce Chu,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Hao Xiang Ni (Lời Việt) – Ukulele.
Tác giả: Joyce Chu
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Joyce Chu,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: