Hai Lúa miền Trung (Đông Phương Tường) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai Lúa miền Trung
Tác giả: Đông Phương Tường
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: