Goodbye To Romance – Ozzy Osbourne (Điệu Slow Rock) – Hợp âm D – Ozzy Osbourne,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Goodbye To Romance.
Tác giả: Ozzy Osbourne
Điệu nhạc: Điệu Slow Rock
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Ozzy Osbourne,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: