Giọt lệ sầu (Lam Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Giọt lệ sầu
Tác giả: Lam Phương
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Giọt Lệ Sầu – Lam Phương (Điệu Slow) – Hợp âm Am – Đan Nguyên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Giọt Lệ Sầu.
Tác giả: Lam Phương
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Đan Nguyên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: